Karin Svensson tillträder som ny rektor i Stockholm!

Latest Articles

/ september 22, 2023

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi nu kommit i mål vad gäller rekrytering av rektor till Hvilan gymnasium Stockholm.

Efter en gedigen och noggrann rekryteringsprocess där sökande fått träffa såväl huvudman som representanter från elevrådet och fackliga representanter, kan vi äntligen hälsa Karin Svensson välkommen till Hvilan Gymnasium. Karin tillträder uppdraget som rektor den 17 april.

Karin arbetar idag som rektor på Västerviks Gymnasiet där hon ansvarar för Naturvetenskapligt program, Teknikprogrammet, Gymnasiesärskolan samt Stöd- och resursenheten. Karin har tidigare arbetat som utvecklingsledare och koordinator inom gymnasieskolan som lärare.

Med Karin som tillträdande rektor på Hvilan gymnasium Stockholm läggs ytterligare en viktig pusselbit för skolans fortsatta höga kvalité och utveckling.