SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

  ENLIGT SKOLLAGEN 2010:800 4 KAP, 8 §

  Du har rätt att klaga eller lämna synpunkter på Spira Teoretiska Gymnasium Stockholm eller Spira Teoretiska Gymnasium Lund om du inte är nöjd med verksamheten. Om du har klagomål ska du i första hand ta kontakt med personalen det berör inom verksamheten genom samtal, telefon, mail eller brev.

  Om du inte är nöjd trots att du lämnat in klagomål eller om du har ett mer övergripande klagomål eller synpunkter kan du fylla i det här formuläret.

  Här kan du ladda ned skriftlig rutin för klagomålshantering (pdf)

   

  KLAGOMÅLET GÄLLER DEN HÄR VERKSAMHETEN

   

  DINA KONTAKTUPPGIFTER

  Om du vill att vi kontaktar dig behöver vi dina kontaktuppgifter. Bestäm själv hur du vill att vi kontaktar dig genom att ange telefonnummer eller mailadress. Du kan också välja att vara anonym, då kommer vi inte att kunna återkoppla till dig hur vi gått vidare med ditt klagomål eller synpunkt.

  Personuppgifterna i formuläret kommer att behandlas utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Rättslig grund för behandlingen är myndighetsutövning, Viljaskolan är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som efterfrågas behövs för att komma i kontakt med dig som vill ha återkoppling på inskickat klagomål.

   

  SYNPUNKTER ELLER KLAGOMÅL

  Skriv ner det du vill klaga på eller har synpunkter på i rutan nedan. Gäller det en viss händelse är det bra om du berättar så tydligt som möjligt om vad som hänt och när det hände. Berätta om du har varit kontakt med någon i personalen eller skolledningen om detta tidigare och i så fall på vilket sätt.