På Spira Teoretiska Gymnasium i Stockholm och Lund värnar vi om en innehållsrik skolgång där du som elev står i fokus – vår vision är att ge dig förutsättningar att utvecklas och växa för en bättre framtid.

På skolorna ger vi de studieförberedande programmen med spännande inriktningar och profil inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi.

Även om skolorna delar samma namn och värderingar är skolorna i sig väldigt olika. Vi värnar om bra kunskapsutveckling och utbildningskvalitet som leder till högre studier och elevernas kreativa förmågor. Med det innebär bland annat att vi genom engagerade och duktiga lärare, innehållsrik utbildning och kvalitet ger eleverna förutsättningar att utvecklas och skapa en stabil grund inför vuxenlivet.

Spira Teoretiska Gymnasium kännetecknas av en härlig familjär atmosfär där vägen mellan elev och lärare aldrig är lång.

Stockholm

Gymnasieskolan ligger i centrala Stockholm intill tvärbanan på Stora Essingen i fräscha och nyrenoverade fastigheter. På skolan går idag drygt 700 elever.

Unikt för Stockholm är bland annat att vi, i ett samarbete med Fuglesang Space Center, ger den naturvetenskapliga profilen Rymdvetenskap.

Lund

Gymnasieskolan i Lund är en mindre skola och kännetecknas bland annat av känslan ”den mindre skolan med stor gemenskap”. Skolan är fördelad över två fastigheter med central placering vid Ribbingska i Lund. På skolan går drygt 200 elever.