Väljer du NA på Spira får du läsa ett klassiskt NA-program som öppnar de flesta dörrar till vidare studier.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser både i och utanför Sverige. Du undervisas av engagerade och professionella lärare som använder skolans resurser för att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsättningarna för dina framtida studieval.

Våra inriktningar

NATURVETENSKAP

Inriktningen naturvetenskap ger dig en bred utbildning inom naturvetenskap och är ett av de populäraste valen på skolan. Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt, logiska resonemang, problemlösning och kritiskt tänkande. Inriktningen förbereder dig väl för högskole- och universitetsutbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE

Inriktningen är tvärvetenskaplig och perfekt för dig som är intresserad av de naturvetenskapliga ämnena samtidigt som du fortfarande läser samhällsvetenskapliga kurser. Du får en kombination av det naturvetenskapliga biologiska perspektivet och studier av människan som en social och kulturell varelse. Inriktningen ger dig goda möjligheter för fortsatta studier inom ett brett område.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1
100
Fysik 1a
150
Kemi 1
100
Moderna språk
100

Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle

Biologi 2
100
Geografi 1
100
Samhällskunskap 2
100

Programfördjupning: Naturvetenskap och Samhälle

Hållbart samhällsbyggande
100
Entreprenörskap och företagande (Lund)
Entreprenörskap (Stockholm)
100
Bioteknik
100

Inriktning: Naturvetenskap

Biologi 2
100
Fysik 2
100
Matematik 4
100
Kemi 2
100

Programfördjupning: Naturvetenskap

Bioteknik
100
Entreprenörskap och företagande
100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100