På samhällsvetenskapsprogrammet får du bland annat lära dig att analysera och förstå sammanhangen i det som händer just nu. Det som hände i Sverige och i världen igår, blir aktuellt ämne i ditt klassrum idag!

Du får lära dig att kommunicera, diskutera och reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Gillar du att tänka kreativt, lösa problem och samarbeta med andra får du stora möjligheter till det på samhällsvetenskapsprogrammet. Samhället studeras ur ett socialt, kulturellt och politiskt perspektiv. Men du får också en förståelse för hur människors livsvillkor varierar ur en historisk och global synvinkel. Programmet har en svårslagen bredd när det gäller att kvalificera och förbereda dig för vidare studier på högskola.

Våra inriktningar

Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap får du djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar och hur det har utvecklats över tid. Du får kunskap om människors livsvillkor både ur ett historiskt perspektiv och i nutiden. Du utvecklar din förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder och lär dig att debattera och analysera samhällsfrågor och politik utifrån ett källkritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap lägger tonvikten på människors utveckling och samspel i olika sammanhang. Du får värdefulla och spännande insikter i hur vi människor ofta fungerar och agerar både som självständiga individer och i samspel med andra. Du får kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Är du allmänt intresserad av relationer och mänskligt beteende kommer du att uppskatta studierna i beteendevetenskap.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1
100
Psykologi 1
150
Moderna språk
100

Inriktning: Samhällsvetenskap

Geografi 1
100
Historia 2a
100
Religionskunskap 2
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100

Programfördjupning: Samhällsvetenskap

Hållbart samhällsbyggande
100
Entreprenörskap och företagande
100
Internationella relationer
100

Inriktning: Beteendevetenskap

Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
Psykologi 2a
50
Sociologi
100
Samhällskunskap 2
100

Programfördjupning: Beteendevetenskap

Journalistik, reklam och information 1
100
Entreprenörskap och företagande
100
Hållbart samhällsbyggande
100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100