För elever & vårdnadshavare

Det finns många delar kopplat till din studietid på Spira som är bra att hålla koll på. De vanligaste listar vi nedan.

Schoolsoft

Vi använder oss av Schoolsoft som primära kommunikationsväg och informationsdelning till elever och vårdnadshavare. Det är också genom Schoolsoft som du bland annat sjukanmäler dig. Detta gör du via Schoolsoft:

  • Schema: Här kan du se ditt schema
  • Sjukanmälan: Ibland kan man inte rå för att man blir sjuk. Då behöver du sjukanmäla dig.
  • Ledighetsansökan

PROBLEM?

Skulle du uppleva problem med Schoolsoft ber vi dig att kontakta rektorerna på din skola.

Synpunkter och klagomål

Du har rätt att klaga eller lämna synpunkter på Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen och Spira Teoretiska Gymnasium Lund om du inte är nöjd med verksamheten. Om du har klagomål ska du i första hand ta kontakt med personalen det berör inom verksamheten genom samtal, telefon, mail eller brev.

Om du inte är nöjd trots att du lämnat in klagomål eller om du har ett mer övergripande klagomål eller synpunkter kan du fylla i det här formuläret.