Huvudman

Skolorna ägs, sedan augusti 2022, av Eruditia AB. Eruditia AB är ett helägt dotterbolag till Utbildia AB som idag driver Viljaskolan och Lilla Viljaskolan. Viljaskolan är en grundskola i Göteborg och Lilla Viljaskolan är en förskola i Göteborg och Malmö.

Bakom Utbildia AB står vd Patrik Nystedt och skolchef Patrick Gladh.

VD

Patrik Nystedt
patrik.nystedt@utbildia.se

Skolchef

Patrick Gladh
patrick.gladh@utbildia.se