Det behövs alltid duktiga ekonomer, både i offent­lig verksamhet och på privata företag.

På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och internationellt företagande. Du lär dig hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur man startar och driver ett företag och hur Sveriges juridik påverkar företag och privatpersoner. Oavsett vilken inriktning du väljer läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi och får en bra grund för vidare utbildning på ekonomihögskolor och universitet.

Våra inriktningar

Ekonomi

I inriktningen ekonomi får du fördjupade kunskaper i företagandets villkor. Du lär dig marknadsföring och hur man marknadsför varor och tjänster och hur ett företag redovisar sin ekonomi och hur företagande fungerar ur ett internationellt perspektiv.

Juridik

I inriktningen juridik får du kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur det det påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp juridiska metoder och rättskällor.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1
100
Privatjuridik
150
Psykologi 1
50
Moderna språk
100

Inriktning: Ekonomi

Entreprenörskap och företagande
100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 3b
100

Programfördjupning: Ekonomi

Marknadsföring
100
Ledarskap och organisation
100
Företagsekonomi – specialisering
100

Inriktning: Juridik

Affärsjuridik
100
Rätten och samhället
100
Filosofi 1
50
Psykologi 2a
50

Programfördjupning: Juridik

Entreprenörskap och företagande
100
Retorik
100
Företagsekonomi 2
100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100