”Sammanhållning och glädje, respekt och omtanke, kvalitet och utveckling.”

Ekonomi

Det behövs alltid duktiga ekonomer, både i offent­lig verksamhet och på privata företag.

På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och internationellt företagande. Du lär dig hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur man startar och driver ett företag och hur Sveriges juridik påverkar företag och privatpersoner. Oavsett vilken inriktning du väljer läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi och får en bra grund för vidare utbildning på ekonomihögskolor och universitet.

Våra inriktningar

EKONOMI

I inriktningen ekonomi får du fördjupade kunskaper i företagandets villkor. Du lär dig marknadsföring och hur man marknadsför varor och tjänster och hur ett företag redovisar sin ekonomi och hur företagande fungerar ur ett internationellt perspektiv.

JURIDIK

I inriktningen juridik får du kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur det det påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp juridiska metoder och rättskällor.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen 450
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Moderna språk 100
Inriktning: Ekonomi 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupning: Ekonomi 300
Marknadsföring 100
Ledarskap och organisation 100
Företagsekonomi – specialisering (Lund)
Redovisning 2 (Stockholm)
100
Inriktning: Juridik 300
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Programfördjupning: Juridik 300
Entreprenörskap och företagande 100
Retorik 100
Företagsekonomi 2 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100